Parking

Parking ExpoNadó

Carrer de la Boia

Tarifa única de 5€/dia de 10 a 21h

Gratis comprant en els expositors de la fira, el pàrquing es paga en entrar i després de realitzar una compra podrà recollir el tiquet en el stand d’informació perquè li retornin l’import abonat.